loading

2021.05.07 – piątek 5 tygodnia Wielkanocy

Odnaleźć równowagę między miłością a prawem – to sztuka wymagająca wielkiego wysiłku. Wszystko wypływa z miłości i powinno od niej brać początek, przez nią być tłumaczone i wyjaśniane. Żyjąc jednak, każdy z nas jest wtłoczony w system zależności, prawnych uwarunkowań, które z założenia mają usprawnić nam życie i porządkować wszystkie otaczające nas relacje. Dzieje się tak po to, by żyło się dobrze i spokojnie. Jak się to ma do sfery wiary? Łączenie ze sobą tych dwóch płaszczyzn nie jest łatwą sprawą, a odnalezienie złotego środka staje się wyczerpującym poszukiwaniem. Tylko ufność i świadomość, że w tym wszystkim i nad tym wszystkim czuwa kochający Bóg, daje nam nadzieję, iż miłość będzie karmiła prawo, a ono będzie stało na jej straży.