loading

2021.05.09 – 6 NIEDZIELA WIELKANOCY

Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie nie jest czymś ekskluzywnym i zarezerwowanym dla nielicznych. Wręcz
przeciwnie, Jezus, wydając uczniom nakaz misyjny, wysyła uczniów aż po krańce świata, by wszyscy mogli zaznać radości Zmartwychwstania. Bóg chce przyciągnąć do siebie całe stworzenie, bo przecież to On darował mu życie z miłości i nieustannie tęskni za powrotem każdego człowieka do siebie. Ta prawda winna wywoływać w nas wdzięczność i radość oraz chęć, a wręcz palące przynaglenie, by głosić całemu światu Prawdę, którą jest sam Jezus. Nasz świat potrzebuje głosicieli dobra, tych, którzy będą nastawać w porę i nie w porę, nieustannie głosząc chwałę Boga.

jest