loading

2021.05.10 – poniedziałek 6 tygodnia Wielkanocy

Dziś tak wiele mówi się o nowej ewangelizacji jako jednym z koniecznych sposobów, by ludzie usłyszeli
o Bogu. Czym ona tak naprawdę jest? Czy to tylko zakrojone na szeroką skalę akcje ewangelizacyjne i masowe eventy? Doświadczenie pokazuje, że najbardziej ewangelizuje ten, kto prawdziwie i w zawierzeniu żyje z Bogiem każdego dnia, bez wielkich akcji. Piękniejsze świadectwo daje ktoś, kto mimo trudności, a z wielką ufnością, oddając wszystko w ręce Boga, potrafi jeszcze podnieść na duchu upadłego, opatrzyć rany zadane obitemu przez życie człowiekowi. Tam dzieje się czysta Ewangelia. Słowo Boże, które wchodząc w codzienność, sprawia cuda