loading

2021.05.12 – środa 6 tygodnia Wielkanocy

Każdy etap ludzkiego życia rządzi się odrębnymi prawami. Gdy jesteśmy dziećmi, zależymy od naszych rodziców lub opiekunów, nawet w tak błahych sprawach jak jedzenie. Uczymy się wszystkiego powoli, mając
na swoim koncie wiele nieudanych prób, jednak nasza sprawność czy wiedza – wzrasta i pokonujemy wciąż nowe przeszkody. Wszystko odbywa się stopniowo, przeżywając w czasie każdy etap. Nie można przecież od razu wymagać od dziecka, by posiadało wiedzę jak dorosły lub miało taką sprawność fizyczną czy umiejętności. Tak samo postępuje z nami Bóg – nasz Ojciec, który opiekuje się nami i strzeże nas jak orzeł – nosząc nas na swoich skrzydłach (Pwt 32, 11). Troska Boga o człowieka nie przemija z wiekiem. Dla niego jesteśmy dziećmi, które trzeba ochronić przed złem.