loading

2021.05.14 – ŚW. MACIEJA

W dzisiejszej prefacji usłyszymy, że Kościół zbudowany jest na fundamencie Apostołów. Co to dla nas oznacza? Jezus, dając początek wspólnocie Nowego Ludu, stawia na jej czele przewodników, tych, którzy mocni i ugruntowani w wierze przeprowadzą całą wspólnotę przez drogę życia doczesnego. Oni są tymi, którzy strzegą praw wiary, którzy tłumaczą nam słowo samego Boga, którzy sprawując sakramenty, wyposażają nas na trudy drogi ku wieczności. Mając w pamięci moment, kiedy Chrystus przekazał prymat św. Piotrowi i polecił mu stanąć na czele owczarni, którą jest Kościół, wspominamy dziś postać św. Macieja Apostoła. On to wybrany przez Ducha Świętego i resztę Apostołów zajął miejsce chciwego Judasza i tym samym stał się świadkiem życia, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa.