loading

2021.05.15 – sobota 6 tygodnia Wielkanocy

Przeżywając misteria paschalne, rodzimy się do nowego życia w pełni wolności i w świetle prawdy. Przechodzimy przez paschę, wyłaniając nasze serce z ciemności, by już od tej pory chodzić w świetle. Ono powoduje, że widzimy więcej i głębiej. Żyjemy już zupełnie innym życiem, pełniejszym i bogatszym, bardziej nasyconym barwami, takim, w którym nasze oczy dostrzegają więcej, serce bardziej wyczulone jest na najmniejszy przejaw Bożej obecności i na drugiego człowieka. W końcu mamy w sobie tyle odwagi, że nie możemy tej radości zatrzymać tylko dla siebie, a to światło Boże, które z nas bije, zaczyna oświecać drogę naszych zagubionych braci. Królestwo niebieskie zaczyna się między nami pojawiać.

jest