loading

2021.05.17 – poniedziałek 7 tygodnia Wielkanocy

Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie moc Jego i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. Słowa antyfony na wejście są niezwykłą obietnicą daną nam przez Jezusa. Jak wielka musi to być owa zapowiadana moc Ducha, z jak wielką siłą ona przyjdzie i czego dokona, skoro wypchnie uczniów, a w tym i nas, na krańce ziemi, byśmy tam mogli ogłosić miłość Boga. Czy dziś, czytając te słowa, mamy w sobie świadomość, że dzieją się one tu i teraz, że w każdym momencie Bóg posyła do nas, w nasze serce tego samego Ducha Świętego, jak wtedy, podczas Pięćdziesiątnicy? Czy będziemy gotowi odpowiedzieć na to, czego zechce od nas wezwanie Boże? Krańce ziemi, miejsce odległe, a jednak może stać się ziemią naszego powołania.