loading

2021.05.19 – środa 7 tygodnia Wielkanocy

Prawdą naszej wiary jest to, że Chrystus odkupił nas swoją drogocenna Krwią. Nie mając względu na osoby, kochając grzeszników i zagubionych bardziej niż samego siebie, On wziął na siebie wszystkie grzechy i winy, spłacając za nas ciążącą na nas winę. Dokonał tego z miłości, umierając za wszystkich. Bóg kładzie przed nami zbawienie, które jest na wyciągnięcie ręki, a raczej serca. To bowiem sercem przyjęta wiara prowadzi do zbawienia. Bóg jednak, szanując naszą wolność, aż do jej granic, pozwala nam wybierać. Możemy wejść na Jego drogę i przyjąć wieczne szczęście, ale… możemy też odwrócić się od dzieła zbawienia i zaprzepaścić ogromny dar życia wiecznego.

jest