loading

2021.05.20 – czwartek 7 tygodnia Wielkanocy

Zaczerpnięty z Psalmu 16 tekst dzisiejszego psalmu responsoryjnego zachwyca nas zawartą w sobie prawdą. To pieśń o zaufaniu, niezachwianym zawierzeniu Bożej opiece. Jeśli Bóg jest obok nas, a my choć
kawałkiem serca ufamy w Jego moc, to nawet, gdy zagraża nam potworne niebezpieczeństwo, nie zginiemy
na wieki. On zabezpiecza nasz los i jest fundamentem, na którym umocnieni przejdziemy przez doświadczenia. Jak wielką ufność musiał żywić psalmista, kiedy mówił, w krainie zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Bóg ożywi to, co umarłe. Tylko On jest w stanie wskrzesić w nas nadzieję, wiarę w ludzi, przywrócić do życia ufność i miłość. On jest Panem rzeczy niemożliwych.