loading

2021.05.22 – sobota 7 tygodnia Wielkanocy

Świat nie potrafi czekać. Oferowane nam rozwiązania zazwyczaj swojej atrakcyjności upatrują w szybkości
wykonania lub zaistnienia. Ma być efektownie i jak najszybciej, taki efekt instant – dostaniemy coś, przy niewielkim swoim wysiłku i to w krótkim czasie. Tymczasem historia zbawienia pokazuje, że czas i dojrzewanie ma ogromne znaczenie. Nic nie dzieje się bez przyczyny, zarówno w wymiarze naszej wiary, jak i ducha. Tak jak kropla drąży skałę, tak dobre jest nasze cierpliwe oczekiwanie na objawienie się Bożych zamiarów. Trwamy w czasie oczekiwania na uobecnienie tajemnicy Zesłania Ducha Świętego, który przychodzi do nas, kiedy i jak chce, czasem zupełnie inaczej, niż byśmy się tego spodziewali.