loading

2021.05.26 – ŚW. FILIPA NERI

Święty Filip Neri uchodzi za jednego z najweselszych świętych. Ten doradca wielu papieży, mistyk i kierownik duchowy żyjący w XVI wieku, był jednocześnie niezwykle pogodnym i ciepłym człowiekiem, bardzo wyczulonym na biedę i potrzeby najuboższych. Dla nas – ludzi żyjących setki lat później – może być inspiracją do działania. Dzisiejszy świat pełen jest ubogich – materialnie, ale i ubogich duchowo. Czasami wystarczy niewiele, by podarować komuś nadzieję, wlać w jego serce odrobinę radości. Do otwartości na Boga i drugiego człowieka, zachęcają nas czytania z dzisiejszej liturgii. Zauważyć Stwórcę w Jego stworzeniu, w tym może najbardziej odrzuconym, pominiętym, potrzebującym pomocy. Jezus uczy nas dziś, by wejść w pokorną postawę służby, sam będąc jej doskonałym przykładem.