loading

2021.05.27 – JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA

Jezus Chrystus jest kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka – możemy usłyszeć podczas liturgii. Co tak właściwie oznaczają te słowa i do czego odnosi nas dzisiejsze święto? Otóż wolą Ojca, On – Jezus przyszedł na świat dla naszego zbawienia. Niczym niewinny i nieskalany baranek, bowiem sam w sobie nie miał żadnego grzechu, Jednorodzony zanurzył się w momencie chrztu w naszych wodach grzechu, by podźwignąć nas i wyłowić z wód śmierci i otchłani ku życiu wiecznemu. Złożył ofiarę raz, jeden jedyny raz do końca i na zawsze. Nie ofiarował czegoś mało znaczącego, ale największy dar, jaki posiadał, czyli swoje życie. Odtąd my wszyscy zostaliśmy odkupieni Jego Krwią.