loading

2021.05.30 – NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Trójca Święta to chyba najtrudniejsza tajemnica wiary. Jak bowiem zrozumieć, że Bóg Jedyny mający tę samą naturę jest w Trzech Osobach i w dodatku równych sobie. Wielu teologów próbowało zgłębić tę tajemnicę, posługując się znanymi nam z życia obrazami, chociażby trzech odrębnych świec palących się jednym płomieniem. To jednak, co jest najpiękniejsze w istocie Trójcy, to wspólnota. Bóg nie jest sam, On tworzy i żyje w relacji ojcowskiej, synowskiej i łączącej wszystko relacji miłości Ducha Świętego. Wspólnota Żyjących, wzajemnie się przenikająca i będąca razem we wszystkim. To zaproszenie dla każdego z nas, by na Jej wzór wejść w zażyłość z Bogiem do takiego stopnia, by złączyć się z Nim więzią miłości.

jest