loading

2021.05.31 – NAWIEDZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Człowiek przesiąknięty Bogiem nigdy nie zachowuje Go wyłącznie dla siebie. Nie jest to rodzaj pewnej ekskluzywności, bo to niemożliwe, by relacja z Nim nie była widoczna na zewnątrz i nie wpływała na nasze ludzkie relacje. Co więcej, skoro Bóg trwa w relacji miłości, do takiej samej zaprasza i nas, zaprasza, byśmy Jego miłość ukazywali bliźnim. Bóg pragnie być rozdawany, roznoszony wszędzie, gdzie się da. Radosna wieść Maryi o poczęciu Syna Bożego stała się impulsem do działania – okazania miłości, pomocy i służby wobec św. Elżbiety.

jest