loading

2021.06.01 – ŚW. JUSTYNA

Zaniedbanie w poznawaniu Boga jest grzechem. Nie można być dobrym chrześcijaninem, który już tu, na ziemi, na miarę swoich możliwości nie stara się poznawać Boga, rozważać Jego słowo. Poznanie prowadzi do miłości, bo jak mogę kochać kogoś, kogo nie znam? Dobrze tę prawdę zrozumiał dzisiejszy patron, św. Justyn męczennik. Śmiało wystąpił do rozprawy z tymi, którzy podważali naukę Ewangelii, i potrafił odeprzeć ich argumenty oraz wykazać błąd. Niech i dla nas będzie przykładem i inspiracją do tego, by nie być chrześcijaninem niemrawym, który niewiele wie o swoim Bogu, nie zna Jego słów zapisanych w Ewangelii i nie potrafi bronić tego, w co, i Tego, w którego przecież wierzy. Wieczność będzie poznawaniem Boga. Ale nie odkładajmy tego naszego powołania jedynie poza granice doczesności. Tak wiele spraw nas interesuje, tak wiele chcielibyśmy wiedzieć o tym czy tamtym. A Bóg?