loading

2021.06.03 – NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa stajemy zdumieni ogromną miłością, jaką Bóg nas umiłował. Nie tylko w Chrystusie nas odkupił przez Jego Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie, ale postanowił przedłużyć aż do końca czasów swoją Obecność między nami – obecność żywą, realną, wręcz fizyczną. Eucharystia nie jest symbolem, nie jest wspomnieniem, ale realną Obecnością Prawdziwego Boga, ukrytą jedynie pod postaciami Najświętszego Ciała i Najdroższej Krwi. Ale na tym nie wyczerpuje się nasze zdumienie. Chciałoby się powtórzyć za św. Franciszkiem z Asyżu: „Miłość nie jest kochana”. Bo czy odpowiadamy całym sercem na tak wielki dar? Czy ta Boska miłość znajduje w nas zawsze hojną i wielkoduszną odpowiedź? Nie wystarczy pójść za Jezusem w procesji. Trzeba za Nim iść w życiu. W rozdawaniu miłości na Jego wzór.