loading

2021.06.04 – piątek 9 tygodnia zwykłego

Ufność w Bożą dobroć pomaga nam zbliżyć się do Boga (por. modlitwa nad darami). To, że jest On łaskawy i miłosierny, pomaga uwierzyć, że nas nie odrzuca nawet wtedy, gdy sami jesteśmy gotowi siebie odrzucić, sobą wzgardzić, albo odrzucamy innych. Bóg nas uzdrawia z każdej naszej ślepoty i dolegliwość, ale nie po to przede wszystkim, by nam się żyło wygodniej, ale po to, by uzdolnić nas do większej miłości. Prawdziwe spotkanie z Bogiem, czy przez modlitwę, czy przez sakramenty, a zwłaszcza Eucharystię, prowadzi nas do większej miłości. Otwiera nasze serca, byśmy stawali się bardziej do Niego podobni. Razem z chlebem i winem ofiarowanym na ołtarzu podczas Mszy św. przynosimy i składamy samych siebie, także naszą grzeszność i nieporadną miłość. Chleb i Wino stają się Ciałem i Krwią Chrystusa, a nasza mała miłość staje się jedno z Miłością, jaką On sam nas pierwszy umiłował.