loading

2021.06.12 – NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Niepokalane Serce Maryi to serce najczystsze, serce miłującej Matki. Ono jest ciągle zatroskane o swoje dzieci. To jest serce, w którym jest miejsce dla każdego, nikt nie jest wyłączony. Jednocześnie Maryja pragnie, byśmy jako jej umiłowani łączyli nasze pragnienia z pragnieniami Jej Niepokalanego Serca. A największym z tych pragnień jest wynagradzanie. Świadomi przesłania, jakie Najświętsza Panna pozostawiła światu w orędziu fatimskim, chcemy szczególnie odpowiedzieć na to Jej wezwanie. Chcemy wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi i Najświętszemu Sercu Jezusa za wszystkie zniewagi i grzechy, którymi są one nieustannie obrażane. A skoro Serce Maryi jest także przygotowanym przez Boga miejscem dla Ducha Świętego (por. kolekta), to w ten sposób i nasze serca mogą, a nawet powinny stać się, na wzór Maryi, świątyniami Jego chwały i miejscem Jego przebywania. Niech Niepokalana Matka wyprosi nam tę łaskę u Boga.