loading

2021.06.18 – piątek 11 tygodnia zwykłego

Ewangelia, życie Jezusa, a co za tym idzie, także życie każdego jego ucznia jest i powinno charakteryzować się pewnymi paradoksami. Jest życiem raczej „pod prąd” niż „z prądem”. Oczywiście nie chodzi o bezmyślne czy nieuzasadnione kontestowanie wszystkiego. Chodzi o takie życie, które polega na tym, by bardziej słuchać Boga niż ludzi (por. Dz 5, 29). Wtedy nasze oko jest zdrowe, jest w świetle, to znaczy widzi dobrze, potrafi dobrze ocenić i właściwie wybrać. Takie spojrzenie nie zwodzi i nie wiedzie do grzechu, a raczej patrzy przed siebie, a nawet ku górze, ku niebu, ku właściwemu kierunkowi. Wtedy też możemy się z czystym sercem modlić słowami dzisiejszej kolekty: wysłuchaj nasze błagania i wspomagaj nas swoją łaską, aby nasza wola i nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom.