loading

2021.06.20 – 12 NIEDZIELA ZWYKŁA

Życie każdego człowieka, nawet głęboko wierzącego nie jest pozbawione trudności. Bóg nikomu z nas nie obiecał, że będzie usuwał wszystkie trudności na naszej drodze, że natychmiast rozświetli każdy cień zbliżającej się
ciemności, że nie pozwoli, by targały nami burze wątpliwości, namiętności czy emocji. Takich obietnic nie składał. Obiecał za to, że zawsze będzie z nami, przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (por. Mt 28, 16-20). Szczególnym wyrazem tej obecności jest Obecność eucharystyczna. To we Mszy Świętej jest z nami w pełni, w swoim Ciele i w swojej Krwi. Bądźmy za to wdzięczni Bogu. On nigdy nie odmawia swej opieki tym, których utwierdza w swojej miłości (por. kolekta). Niech ta Obecność usunie z naszych serc wszelką bojaźń, zwątpienie i lęk. Wszechmocny Bóg jest z nami. Był i zawsze będzie. On jest wierny.

jest