loading

2021.06.23 – środa 12 tygodnia zwykłego

Czasem podobnie jak patriarchę Abrahama ogarnia nas lęk i wielka ciemność. Są to momenty, w których pojawia się zniechęcenie, zmęczenie i zwątpienie. Nie ma takiej drogi, na której nie byłoby tego rodzaju doświadczeń i przeżyć. One wpisane są w drogę wiary, która jest także chodzeniem w ciemności i niejako po omacku. Warto przypomnieć sobie wówczas słowa z dzisiejszego psalmu: Potomkowie Abrahama, słudzy Jego […] jego wybrańcy! On, Pan, jest naszym Bogiem! […]. Na wieki pamięta o swoim przymierzu. Każda Eucharystia, która jest Pamiątką, upewnia nas, że Bóg faktycznie pamięta o tym, że jest wierny obietnicom, nawet gdy wokół nas i w nas zdają się dominować ciemności. Ten, który jest Światłem, nie może zawieść! Oby tylko w naszym sercu nigdy nie zabrakło ufności i wiary. Prośmy o to każdego dnia!