loading

2021.06.24 – NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA – MSZA W DZIEŃ

Narodziny Jana Chrzciciela są spełnianiem się Bożego planu zbawienia. Bóg postanowił i konsekwentnie przeprowadza swój plan. Nawet niedowierzanie pobożnego kapłana Zachariasza nie powstrzymało biegu Bożej łaski. Ten, którego łaskawość i miłosierdzie nie znają granic, nawet jeśli próbuje Mu je wyznaczyć ludzka małostkowość i małoduszność, uczyni wszystko, by nas uratować. Także przed nami samymi. Jan Chrzciciel od dnia swoich narodzin, a nawet przez sam ich fakt, wzbudzał zdumienie i pobudzał do refleksji wszystkich żyjących wokół Niego. Taka jest rola proroka. Nie tylko słowami, ale całym sobą wskazuje na Tego, który go posłał. Jakże mała jest świadomość nas, chrześcijan, że na mocy chrztu świętego każdy z nas został ustanowiony prorokiem. W środowisku, w którym żyjemy, wśród najbliższych, choć jak przyznaje sam Pan Jezus, jest to najtrudniejsze, jesteśmy prorokami. Od tego zadania nie ma odwrotu.