loading

2021.06.26 – sobota 12 tygodnia zwykłego

W ramach Psalmu responsoryjnego śpiewamy dziś w liturgii słowa hymn Magnificat – Wielbi dusza moja Pana. Czynimy tak nie z tego powodu, że dziś jest sobota – tradycyjnie dzień szczególnie poświęcony Najświętszej Maryi Pannie. Słowa Matki Bożej, wysławiającej Boga za wielkie rzeczy, których dokonał w Jej życiu, ukazują Jej wielką wiarę, dzięki której Bóg mógł dokonać w Niej i przez Nią swojego dzieła zbawienia. Wiara Maryi łączy się z wiarą Abrahama, o czym mówi hymn, ale także w jakiś sposób z wiarą setnika rzymskiego z Kafarnaum, a przez niego także z wiarą każdego człowieka, który dzięki wierze doznaje szczególnego działania łaski Bożej. Ta droga nie jest zamknięta. Katalog nie jest skończony. Jest miejsce dla każdego z nas, jeśli tylko z wiarą i ufnością otworzymy nasze serca dla Pana działającego w nich z mocą i miłością.

jest