loading

2021.07.01 – czwartek 13 tygodnia zwykłego

Na początku wakacji liturgia stawia w centrum kwestię wolności; wolności, która jest darem Boga. Zostaliśmy przez Chrystusa wyrwani z ciemności grzechu i zła oraz zaproszeni do królestwa światłości, trwajmy więc w radosnym dziękczynieniu. Jako dzieci światłości mamy podążać drogą prawdy, sprawiedliwości i pokoju, drogą, po której prowadzi nas Duch Święty. Zostaliśmy wezwani po imieniu, a jedyną godną odpowiedzią jest wiara, z której wyrasta posłuszeństwo. Jej wzór daje nam patriarcha Abraham, a postawa uczonych w Piśmie z dzisiejszej Ewangelii przestrzega, aby nie polegać wyłącznie na własnym rozeznaniu. Zachęcajmy się wzajemnie, aby nie poddawać się zwątpieniu, które jak odmęt ogarnia człowieka. Prostota serca, z której płynie zaufanie do Pana, ochroni nasze oczy od łez, nogi od upadku.

jest