loading

2021.07.02 – piątek 13 tygodnia zwykłego

Dzisiejsze czytania kierują naszą uwagę na dziedzictwo – dziedziczenie ziemi i pamięci, ale także dziedzictwo łaski. Dziś, gdy w pierwszy piątek miesiąca czcimy Serce Jezusa, jeszcze wyraźniej staje przed nami odpowiedzialność za te dary. To mocą Męki Jezusa Chrystusa Bóg przywrócił nam utracone przez grzech dziedzictwo – królestwo pokoju i sprawiedliwości. Do tego królestwa wchodzi się nie przez bogaty okup czy też zalety rozumu, ale przez – płynące z wiary – akty miłosierdzia, którego Jezus oczekuje od nas bardziej niż ofiary. Dziećmi światłości są ci, którzy strzegą przykazań i sprawiedliwie postępują w każdym czasie i oni otrzymują w darze dziedzictwo niosące w sobie pełnię radości.

jest