loading

2021.07.04 – 14 NIEDZIELA ZWYKŁA

Antyfona na wejście kieruje uwagę na świątynię i kosmos, gdzie rozbrzmiewa chwała Boża. Pomiędzy nimi rozciąga się rzeczywistość ludzkiego życia, naznaczonego grzechem i nieładem, a ciemność ta wkrada się w dusze, kładąc się cieniem na dziejach świata. Ratunkiem – dla człowieka i świata – jest Boże miłosierdzie, dar niezasłużony, który może być przyjęty, ale także odrzucony. Zbawienie darowane ludzkości przez Boga w Chrystusie Jezusie musi być przyjęte osobiście, przez każdego człowieka, ale także przez wspólnotę, do której przybywa posłany przez Boga Zwiastun Bożej sprawiedliwości. Sprawiedliwość, która jest darem i ratunkiem dla świata i każdego człowieka, wyraża się w wyzwoleniu od grzechu, a miejscem dokonującego się sądu jest serce człowieka postawionego wobec Prawdy.

jest