loading

2021.07.05 – poniedziałek 14 tygodnia zwykłego

Dzisiejsza liturgia słowa koncentruje się wokół Boga niosącego wyzwolenie. Antyfona i kolekta akcentują niezmierzone miłosierdzie Boga, dźwigającego upadłą ludzkość z niewoli grzechu. Ten motyw, w różnych obrazach podejmują także czytania. Boże miłosierdzie jest ucieczką i twierdzą dla wszystkich szukających ratunku, a także dla opuszczonych, samotnych i bezradnych. Bóg nie tylko wysłuchuje próśb, ale także sam przychodzi do potrzebujących pomocy. Jak niegdyś przyszedł do uciekającego Jakuba, tak i dziś wybawia tych, którzy przylgnęli do Niego. Największy dar ofiarował nam Bóg w Jezusie Chrystusie, który śmierć zwyciężył, otwierając przed nami dom wiecznego szczęścia. Obyśmy trwali w dziękczynieniu za tak wielkie dary i wzrastali w duchowej radości.

jest