loading

2021.07.06 – BŁ. MARII TERESY LEDÓCHOWSKIEJ

Wspomnienie bł. Marii Teresy zaprasza do kontemplacji miłości Boga przekraczającej wszelkie dobra, jakie może dać świat. Cytując fragment Psalmu 96, antyfona na wejście nawiązuje do misji bł. Marii Teresy, która poświęciła życie na rozgłaszanie Bożej chwały wśród ludów oddalonych od Jej rodzinnego domu; która porzuciła splendor dworskiego życia, aby nieść Ewangelię na krańce świata. Czytania mówią o spotkaniach z wysłuchującym próśb Bogiem, którego oczy widzą to, co sprawiedliwe, i który pragnie wszystkich ludzi doprowadzić do zbawienia. Niech ta liturgia będzie wezwaniem, abyśmy pamiętali o naszych braciach i siostrach znękanych i zagubionych, jak owce bez pasterza. Błogosławiona Maria Teresa miała tę odwagę, bo trwała w cieniu
skrzydeł
Pana Jezusa, kontemplując Jego przedziwne miłosierdzie (por. psalm responsoryjny).

jest