loading

2021.07.07 – środa 14 tygodnia zwykłego

Dzisiejsza liturgia kieruje uwagę na dar zbawienia. Już tu, na ziemi możemy doświadczyć pierwszych jego
przejawów, a jest to radość płynąca z wolności od grzechu i zdolności przebaczania. Źródłem takiej radości jest
wierność Bożym przykazaniom, uwielbianie Boga w jego dziełach i trwanie we wspólnocie. Sakramenty Kościoła, które doskonalą nas w prowadzeniu życia godnego nieba, wiodą do szczęścia wiecznego obcowania z Bogiem. Kościół, budując wiarę w Boga nieskończenie miłosiernego i dając nadzieję przebaczenia grzechów, poucza jak żyć bogobojnie, aby oczy Pana zwrócone były zawsze ku nam. A Bóg zawsze odpowiada tym, którzy oczekują Jego łaski.