loading

2021.07.08 – ŚW. JANA Z DUKLI

Dzisiejsza liturgia kieruje uwagę na pokorę i cierpliwość, które żywią się nadzieją i ją budują. Tymi cnotami odznaczał się dzisiejszy patron, św. Jan z Dukli, ale także bohaterowie czytań, Józef i Juda oraz apostołowie Jezusa Chrystusa. Przeciwności i bolesne doświadczenia, o których opowiada psalm responsoryjny, były nieobce św. Janowi. Życie nierzadko stawia nas wobec niespodziewanych wydarzeń, także niezasłużonych cierpień i krzywd. Przykład Jezusa Chrystusa, który stał się inspiracją dla Świętego Jana, zachęca, aby wytrwale podążać za tym wzorem. Jezus nie tylko posyła swoich uczniów, ale także ich umacnia i pokrzepia w trudach. A nade wszystko jest zawsze obecny