loading

2021.07.10 – sobota 14 tygodnia zwykłego

Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z niewoli grzechu (por. kolekta) domaga się odpowiedzi. W pierwszym rzędzie jest to wierność w codziennych trudnościach, a także gotowość do znoszenia zniewag ze względu na Boga, w zupełnej wolności i zaufaniu, że Jego wyroki obejmują świat cały. Wiara i zaufanie do Boga najpełniej odsłaniają się w przebaczeniu, które prowadzi nie tylko do pojednania osób, ale także do obfitego błogosławieństwa, do duchowej radości płynącej z obecności Ducha Świętego. Przebaczenie pozwala pokonać różne przeciwności i doskonali nas w prowadzeniu życia godnego nieba. Człowiek, który szczyci się imieniem Boga, umie znosić swego brata, nawet wtedy, gdy doznaje niezasłużonych krzywd. A ten, który bez żadnej winy wycierpiał wiele zniewag, obdarzy nas obficie swą łaską.

jest