loading

2021.07.11 – 15 NIEDZIELA ZWYKŁA

Liturgia niedzieli łączy wątek powołania z wdzięcznością za dzień trwania przy Świętym. Stwarzając świat, Bóg dał człowiekowi pracę jako drogę do realizowania swej misji, ale także ustanowił dzień świętowania, aby człowiek nie zatracił swej unikalnej pozycji wśród całego stworzenia. Zbawiciel, przenikając nasze serca swoim światłem, podniósł tę godność na najwyższy poziom – darowując nam przybrane synostwo. Wzrastanie w świętości, na chwałę Boga, to przyjęcie własnego powołania, a także czynna afirmacja tych, których Bóg posyła do nas, i tych, do których my jesteśmy posłani. Przesłanie psalmu responsoryjnego, współbrzmiące z czytaniami i modlitwami, zachęca do wzniesienia się ponad codzienne troski i niepowodzenia, bo dzięki zaufaniu do Boga nawet one mogą nas umacniać.