loading

2021.07.12 – ŚW. BRUNONA BONIFACEGO Z KWERFURTU

„Krew męczenników jest zasiewem dla chrześcijaństwa” (św. Tertulian), a dziś czcimy tego, który dla Ewangelii poniósł śmierć na naszej ziemi, umacniając
naszą wiarę. Cześć oddawana męczennikom nie ma na celu budzenia nienawiści do oprawców, ale ma budować i utrwalać miłość. Święty Brunon jest świadkiem
nie tylko heroicznej miłości do Boga, ale także gorliwym apostołem pojednania narodów. Wojny w tamtych czasach, podobnie jak i dziś wynikają z chciwości, a jedyną drogą przeciwstawienia się im jest odpowiedzialne
trwanie w wierze otrzymanej na chrzcie świętym. Nie zawsze okoliczności życia temu sprzyjają, dlatego często stajemy wobec konieczności wyboru, którego przykład daje Patron dnia. A nade wszystko do takiego rozumnego i odpowiedzialnego życia wzywa Pan Jezus.