loading

2021.07.13 – ŚWIĘTYCH PUSTELNIKÓW ANDRZEJA ŚWIERADA I BENEDYKTA

Przez wspomnienie pustelników umieszczone w kalendarzu liturgicznym, otrzymujemy kolejny obraz radykalizmu ewangelicznego. Święty Andrzej nie
zaznał okrucieństwa ze strony innych ludzi, ale sam ujarzmił swoje ciało. Święty Benedykt poszedł w jego ślady, z podziwu godną surowością życia (por. kolekta). Umartwienia zadane sobie nie płynęły jednak z próżności, ale woli, aby chwalić imię Boga. Gorliwość świętych
pustelników zachęca, byśmy usunęli grzech z naszych serc, służąc Bogu w tych okolicznościach, w jakich stawia nas codzienność i wśród świata nosili w sobie wizerunek Chrystusa zmartwychwstałego. Liturgia, pokazując nam konsekwencje dokonywanych wyborów, wzywa: Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych i apeluje o nawrócenie już teraz.