loading

2021.07.14 – środa 15 tygodnia zwykłego

Bóg pragnie, abyśmy weszli na drogę sprawiedliwości, nie zraża się naszymi grzechami, ale zawsze szanuje naszą wolność. Pisma Pierwszego Przymierza składają świadectwo nieustannej obecności Boga, wpierw w dziejach całej ludzkości, a potem w dziejach Ludu Wybranego, przez który przygotowywał Wcielenie Bożego Syna. Historia Izraela to obraz Boga szukającego człowieka, to obraz Bożej nadziei i klęsk przez Niego ponoszonych; to obraz ludzi wiary, posłusznych Jego poleceniom i obraz ludzi opornych, butnych, odrzucających Jego pouczenia. Pisma Nowego Przymierza to dzieje Jezusa i pierwszego Kościoła, gdzie także Bóg spotyka te same postawy – wiary i odrzucenia. Ale ostatecznie w Jezusie Chrystusie zwycięża grzech i przywraca utraconą godność całej ludzkości, oczekując od każdego z nas odpowiedzi.