loading

2021.07.15 – ŚW. BONAWENTURY

Kolejnym świętym, którego wspomnienie celebrujemy w tym tygodniu, jest zakonnik i biskup, z racji wkładu w pogłębienie doktryny zaliczony w poczet doktorów Kościoła. Antyfona na wejście cytuje fragment proroctwa Ezechiela, zapowiadającego przyjście Mesjasza jako Pasterza. Podobnie jak prorok Ezechiel, który działając w czasie niewoli babilońskiej, podtrzymywał ducha
wygnańców, przypominając im Boże obietnice związane z przymierzem, tak Święty Bonawentura, w trudnych dla Kościoła czasach, porywał ducha mu współczesnych przez gorliwość apostolską. Jego zaangażowanie w życie Kościoła i Zakonu wynikało z głębokiej miłości do Eucharystii i Matki Najświętszej. Niech stanie się dla nas wzorem, aby i nasze życie przynosiło owoc; abyśmy wyznawali to, w co on wierzył, i pełnili to, czego on nauczał (modlitwa po komunii).