loading

2021.07.18 – 16 NIEDZIELA ZWYKŁA

Dzisiejsze czytania kierują uwagę na takie życie, które cechują prawda i sprawiedliwość. Współbrzmi z nimi
kolekta, gdzie prosimy Boga o miłosierdzie, przez które wzrastają dary łaski. Sprawiedliwość w Biblii oznacza zdolność takiego działania, które jest zgodne z najbardziej wewnętrznymi cechami stworzenia, czyli na rozwój bytów zgodny z zamysłem ich Stwórcy. Człowiek zaślepiony grzechem nie ma zdolności poznania prawdy o świecie, czyli wejrzenia w wewnętrzną istotę siebie i otoczenia. Do tego uzdalnia nas łaska, wysłużona na krzyżu przez Jezusa Chrystusa i rozlewana w sercach przez Ducha Świętego. Jezus, jedyny Dobry Pasterz, posyła nam pasterzy według swego Serca, i prowadzi nas przez meandry świata do wiecznej ojczyzny, gdzie króluje Prawda i Sprawiedliwość.

jest