loading

2021.07.19 – poniedziałek 16 tygodnia zwykłego

Ludzka natura, ukierunkowana na Boga, ma skłonność do wiary. W codziennym życiu dokonujemy niezliczonych aktów wiary (gr. episteme), która pozwala na poznanie rzeczywistości przez doświadczanie albo pogłębia naszą wiedzę o niej. Codzienność zatem kieruje uwagę na inny rodzaj wiary (gr. pistis), która wiąże się z Bogiem i Jego prawem. Przez przykazania i słowa proroków Bóg objawił prawa rządzące naturą, a niedostępne poznaniu. W końcu objawił siebie samego w osobie Jezusa Chrystusa nie po to, aby zaspokoić naszą ciekawość, ale aby przywrócić nam utraconą przez grzech godność. Dziękując Mu za ten dar, uczmy się kroczyć drogami wiary, nadziei i miłości w tym świecie, oczekując pełni zbawienia.