loading

2021.07.20 – wtorek 16 tygodnia zwykłego

Bóg wzywa nas do nowego życia, napełniając łaską uzdalniającą do porzucenia grzechów i okazji do nich wiodących. Rozdarte wiatrem wschodnim morze, przez które Bóg ocalił Izraela z rąk Egipcjan, jest obrazem Męki Jezusa, przez którą Bóg ocalił nas z mocy Szatana. Psalm responsoryjny w dramatycznej konstrukcji opisuje zbawcze działanie Boga, a modlitwy mszalne podają wzór dziękczynienia – modlitwę uwielbienia i ofiarę eucharystyczną, w której Jezus, syn Maryi, ofiaruje się za nas. Zachęcajmy się wzajemnie do trwania w wierze, nadziei i miłości, aby i o nas mógł Pan powiedzieć, że jesteśmy dla Niego bratem, siostrą i matką.

jest