loading

2021.07.23 – ŚW. BRYGIDY

Patronka wczorajszego dnia była świadkiem ukrzyżowania Jezusa, a następnie widziała Go żywym; patronka dzisiejszego dnia oglądała w wizjach i rozpamiętywała Jego Mękę, kierując swoim życiem tak, aby zjednoczyć się jak najpełniej ze Zmartwychwstałym. Gorąca miłość do Chrystusa i Kościoła pozwoliła jej łączyć obowiązki żony i matki, życia dworskiego i zakonnego. Święta Brygida pozostaje wciąż dla współczesnego człowieka punktem odniesienia, pomimo upływu czasu i ogromnych zmian w mentalności. Kontemplacja Męki Jezusa, w której zakorzeniona jest jej duchowość, stanowi filar, który pozwala także nam wchodzić w głąb relacji z Panem aż do pełnego zjednoczenia w Zmartwychwstaniu.

jest