loading

2021.07.25 – 17 NIEDZIELA ZWYKŁA

Znakiem Pierwszego Przymierza Boga z ludźmi był szabat – znak doskonałości stworzenia i wyzwolenia z jarzma niewoli egipskiej. Niedziela, pamiątka Męki i Zmartwychwstania Pana Jezusa, jest znakiem przywrócenia doskonałości światu zniszczonemu przez grzech oraz wyprowadzenia każdego z nas z niewoli grzechu. Modlitwa dzisiejsza wzywa, abyśmy dobrze używali rzeczy przemijających, których potrzebujemy jako istoty cielesne, ale nie mniej niż pokarmu i odzienia potrzebujemy miłości, pokoju i jedności. Modlitwa daje niewzruszone
doświadczenie, że Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, a płynące uwielbienie jest drogą, która przez życie doczesne doprowadza do wiekuistych radości. Wspólnoty silne tymi dążeniami stają się prawdziwie miejscami królowania Boga, gdzie On sam dom gotuje dla opuszczonych, głodnych i samotnych.

jest