loading

2021.07.27 – wtorek 17 tygodnia zwykłego

Miłosierny jest Pan i łaskawy, bo w swojej niewysłowionej miłości pochyla się nad wszystkimi, którzy chcą się z Nim spotkać, daje potęgę i siłę każdemu, kto do Niego przychodzi. Ale doświadczenie Bożego miłosierdzia i pomocy w trudnościach jest uwarunkowane wiarą. Łaskawość przepowiedziana w pierwszym czytaniu dotyka tych, którzy chcą zwrócić się do Pana, Ewangelia natomiast ostrzega przed możliwością potępienia wiecznego, na które skazują się ci, którzy nie podejmują wysiłku, aby dobrze używać rzeczy przemijających. Mieszkający poza obozem Bóg czeka na każdego i zachęca do ubiegania się o dobra wieczne (kolekta). Bóg pragnie pomagać ludziom we wszystkim, ale gdy człowiek odwraca się od Niego, to nawet On nie ma już możliwości.