loading

2021.07.29 – ŚWIĘTYCH MARTY, MARII I ŁAZARZA

Postać Marty tak bardzo kojarzy się z zabieganiem i pracowitością, że przeszło to nawet do przypowieści. Ale
Marta nosi rys ważniejszy jeszcze – ona była pierwszą, która wyznała wiarę w zmartwychwstanie. Dzisiejsza liturgia prowadzi nas przez temat wiary, za którą podąża miłość. Świadectwo więzi Jezusa z Marią, Martą i Łazarzem wskazuje na taką ludzką miłość, która zakorzeniona jest w miłości Boga. Jezus, wcielony Bóg i prawdziwy człowiek doświadczał tego, co każdy z nas – nie tylko zmęczenia, głodu czy bólu, ale także ludzkiej tęsknoty za bliskimi, radości spotkań i bólu odrzucenia. Nie zapominajmy o Jego tęsknocie za naszą obecnością, gdzie czeka na nas zarówno w tabernakulum, jak i w każdym napotkanym człowieku.