loading

2021.08.04 – ŚW. JANA MARII VIANNEYA

Wobec Boga nie można pozostać obojętnym. Albo przyjmie się postawę wiary, albo odrzucenia. Dzisiejsze czytania ukazują nam z jednej strony, jak bardzo jesteśmy podatni na zwątpienie, a z drugiej – do jak wielkiego heroizmu możemy doprowadzić nasze zaufanie w Bożą moc i jej działanie w naszym życiu. Wspominany dziś święty Proboszcz z Ars daje przykład bezkompromisowego i bezwarunkowego słuchania Bożego głosu. Jego historia wydaje się wręcz nieprawdopodobna – jest to historia człowieka, który bez reszty oddał się swemu Stwórcy i pozwolił Mu działać w swoim życiu. I wtedy naprawdę zaczęły dziać się cuda! Nic nie stoi na przeszkodzie temu, byśmy i my podążyli taką ścieżką.

jest