loading

2021.08.08 – 19 NIEDZIELA ZWYKŁA

Wszystko, co Bóg zdziałał, uczynił dla nas. Gdy przyjrzymy się historii zbawienia, zobaczymy, jak intensywnie działał On w życiu Narodu Wybranego i pojedynczych osób. Zadziwiające jest wprost to zaangażowanie naszego Stwórcy w zbawienie człowieka, który tak wiele razy odwraca się od Niego. Bóg nie daje jednak za wygraną i tak jak podnosi pogrążonego w rozpaczy Eliasza, tak też dźwiga każdego z nas, byśmy nie ustali w drodze ku zbawieniu. Nie jest to łatwa podróż, gdyż wymaga wielkiej siły ducha, której sami z siebie nie posiadamy. Dlatego Jezus chce nas karmić swoim Ciałem i poić swoją Krwią, byśmy przeszli bezpiecznie przez ten świat i już teraz otrzymali zaczątek wiecznej radości, która czeka na nas za metą doczesności.

jest