loading

2021.08.10 – ŚW. WAWRZYŃCA

Tyle się dzisiaj mówi o Kościele, szczególnie w kontekście słabości jego członków, którymi wszyscy jesteśmy. W tych zażartych dyskusjach brakuje jednego: miłości do Kościoła. Jeśli jej bowiem nie będzie, na nic zdadzą się wszelkie próby odnowy. Święty Wawrzyniec wskazuje na taką właśnie drogę – drogę służby, miłości do wspólnoty Mistycznego Ciała Chrystusa oraz ofiary, którą karmi się przecież miłość. Dzisiejszy Patron nie uciekał przed konfrontacją z nędzą na różnych poziomach, zarówno tą materialną, jak i duchową. Odpowiedział na nią nie przez narzekanie, lecz przez podjęte z odpowiedzialnością działanie, mające na celu wdrażanie w życie nauczania Ewangelii w takich warunkach, w jakich żył, nie pragnąc innych. Czyż to nie jest wyzwanie i dla nas?