loading

2021.08.14 – ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

Któż nie zna postaci św. Maksymiliana Marii Kolbego? Kto go nie podziwia? Łatwo jest o wzruszenie, zachwyt i inne emocje, trudniej jednak uświadomić sobie, że jego świętość była budowana dzień po dniu w wierności Bogu i służbie bliźniemu. On potraktował przymierze z Bogiem poważnie i według tego kształtował swoje życie. Raz wypowiedziane Bogu: „tak”, nie było pustosłowiem, lecz stało się nicią przewodnią wszelkich jego czynów. Święty ten pokazał, że wielkość człowieka polega na jego „małości”, na całkowitym zaufaniu Bogu i gorliwej pracy dla królestwa niebieskiego. Można powiedzieć, że są to rzeczy oczywiste, ale jak niewielu ludzi potrafi tak żyć?…