loading

2021.08.15 – WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY – MSZA W DZIEŃ

Choć Maryja została zachowana od grzechu pierworodnego, to mogła zawsze powiedzieć Bogu: „nie”, ponieważ była całkowicie wolna. Ewa – pramatka rodzaju ludzkiego – odwróciła się od Stwórcy, chociaż nie znała jeszcze grzechu, ani jego konsekwencji. Maryja idzie jednak inną ścieżką – ścieżką pokory i zaufania Temu, który chce dla człowieka tylko dobra, jakkolwiek niezrozumiałe by się to dla nas wydawało. Wniebowzięcie Bożej Matki to uwieńczenie Jej życia, całkowicie nakierowanego na relację z Panem. Stanowi ono także obietnicę – co więcej – gwarancję naszego uczestnictwa z duszą i ciałem w Bożej chwale. Maryja jest przed Bogiem przedstawicielką i Matką wszystkich dzieci Bożych, dlatego wyprzedza nas w wędrówce wiary, wskazuje kierunek i cel, byśmy podążali za Jej przykładem ku radości nieba.

jest