loading

2021.08.17 – ŚW. JACKA

Wydawałoby się, że jeden człowiek nie jest w stanie niczego zmienić. Przecież nie wystarczy mu sił, by odeprzeć wszelkie przeciwności! Tymczasem Bóg zaczyna zmienianie świata właśnie od jednego człowieka – On nie mówi do tłumu, lecz do konkretnej osoby. Również do św. Jacka przemówił w taki sposób, że zapalił jego serce gorliwością o zbawienie ludzi, przez co odnowił i umocnił w wierze wiele narodów (kolekta). Bóg nie potrzebuje wysokich statystyk i wyszukanych środków – On potrzebuje jedynie otwartości ludzkiego serca na Jego działanie. Wtedy nie ma już żadnych niepokonalnych przeszkód. Gdy stajemy po stronie Boga, jesteśmy na właściwej drodze.

jest