loading

2021.08.18 – środa 20 tygodnia zwykłego

Ocenianie siebie w prawdzie to bardzo cenna umiejętność. Trudno ją nabyć jedynie ćwiczeniem się w cnotach, gdyż ostatecznie potrzebne jest do tego światło Bożej łaski. Nasze intencje i idące za nimi czyny nie są zawsze krystalicznie czyste pod każdym względem, gdyż nie jesteśmy wolni od zależności od opinii innych ludzi, od manipulacji czy nawet wiary w kłamstwo. Bóg posyła jednak do nas ludzi, których uwagi mogą rzucić światło na te przestrzenie rzeczywistości, których nie braliśmy pod uwagę w naszych sądach i wyborach. Od nas zależy, czy chcemy być posłuszni i otwarci na prowadzenie łaski objawiającej się przez słowo Boże, innych ludzi czy wydarzenia naszego życia.